0486700240 info@goblue.nl

Privacybeleid

TalentPool B.V., gevestigd aan Loonsestraat 1, 5356 PB Neerloon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Loonsestraat 1
5356 PB, Neerloon

Telefoonnummer: 085 060 2818
E-mailadres: info@goblue.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

TalentPool B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Curriculum Vitae
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Foto *Indien je je foto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan|
 • Video Sollicitatie *Indien je een video sollicitatie verzendt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan

 

Privacyverklaring

Wanneer u de bovengenoemde gegevens besluit naar GoBlue te zenden, geeft u GoBlue daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vervullen van een vacature.

GoBlue gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (1) een vacature te vervullen, (2) werk te vinden of (3) indien GoBlue op grond van een gerechtelijk bevel of wetgeving gehouden is de gegevens kenbaar te maken.

De verwerking van uw gegevens wordt door GoBlue gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:
Toestemming van u, voor de specifieke doeleinden hierboven benoemd. Deze toestemming geeft u door akkoord aan te vinken voordat u uw gegevens aan GoBlue verstuurt.
Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Tussen GoBlue en u kan een overeenkomst tot stand zijn gekomen op grond waarvan het nodig is om uw gegevens te verwerken.
Een gerechtvaardigd belang. Zonder uw toestemming heeft GoBlue legitieme belangen die verwerking van gegevens toestaan. Een voorbeeld hiervan is het beschermen van de ICT-omgeving of om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

 

Bewaren van gegevens

 

Type gegevens Bij aanmelding Bij contact
Persoonsgegevens 5 jaar 4 jaar
Bijzondere persoonsgegevens 5 jaar 4 jaar

 

Uw rechten

De bovenstaande, door u aan GoBlue gegeven toestemming tot het verwerken van uw gegevens, kunt u ten allen tijde intrekken door een email te sturen naar info@goblue.nl. Verder heeft u recht op correctie (artikel 16 AVG), recht op gegevens wissing (artikel 17 AVG), Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG), recht op informatie (artikel 15 AVG) en recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG).

 

Dataverkeer

Op de website van GoBlue staan links en iconen naar websites en platforms van derden, bijvoorbeeld social media-platforms zoals Facebook en LinkedIn. GoBlue is niet verantwoordelijk voor het benaderen van die websites en platforms door u. GoBlue adviseert bij gebruik van die websites en platforms kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van dergelijke partijen.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Echter kan GoBlue niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleed. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. GoBlue is niet aansprakelijk voor directe, of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie.

Pin It on Pinterest

Share This